پنجشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۹

فکر می‌کنید شهروند درجه‌ی چند هستید؟

شخصاً از این که بفهمم شهروند درجه‌ی سه و یا حتا چهار به حساب می‌آیم خوشحال می‌شوم و اصلاً احساس توهین نمی‌کنم. طبقه‌بندی غیررسمی ولی کاملاً معتبر در ایران به شرح زیر است:

•    شهروندان درجه‌ی یک: رهبر، بیتش و اعضای دفترش، روسای سه‌قوه و خانواده، اعضای فقیه شورای نگهبان و خانواده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلاً بدون خانواده، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح و خانواده، فرماندهان سپاه و بسیج و خانواده، ائمه‌ی جمعه‌ی تهران، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، قم - در مجموع تعداد شهروندان درجه‌ی یک به ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسد

•    شهروندان درجه‌ی دو: خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک که در بند قبل نیامدند، اعضای دفتر شهروندان درجه‌ی یک که در بند قبل نیامدند، اعضا هیات دولت و خانواده‌، نمایندگان مجلس و خانواده، اعضا شورای عالی قضائی و خانواده، اعضای حقوقدان شورای نگهبان و خانواده، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده (البته به غیر از میرحسین و کروبی که انصراف داد)، ائمه‌جمعه تمام شهرها و خانواده، اعضا مجلس خبرگان رهبری (به غیر از دستغیب)، فرمانده‌ی سه نیروی سپاه و خانواده، روسای نهادهای اجتماعی-اقتصادی زیرنظر رهبری (کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، تولیت حرمها، ...) – در مجموع احتمالاً به ۳۰۰۰ نفر هم نمی‌رسند

•    شهروندان درجه‌ی سه: بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک، خانواده‌های شهروندان درجه‌ی دو که در بند قبل نبامدند، اعضای دفتر شهروندان درجه‌ی دو که در بند قبل نیامدند، معاونان وزیر و خانواده

•    شهروندان درجه‌ی چهار: بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک، بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی دو، بستگان اعضای دفتر شهروندان درجه‌ی دو که در بند قبل نیامدند، مدیران کل و خانواده، بستگان خانواده معاونان وزرا، سفرا و خانواده

•    شهروندان درجه‌ی پنج: بستگان بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک، بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی دو، بستگان بستگان اعضای دفتر شهروندان درجه‌ی دو، بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی سه، بستگان اعضای دفتر شهروندان درجه‌ی سه

•    شهروندان درجه‌ی شش: بستگان بستگان بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک، بستگان بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی دو، ...

شهروندان درجه‌ی هفت: بستگان بستگان بستگان بستگان بستگان خانواده‌های شهروندان درجه‌ی یک، ...
در میان آشنایان و خویشان بگردید و با توجه به طبقه‌بندی بالا درجه‌ی شهروندی خود را تعیین کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر